Persona estudiant

Borsa de treball

Metge/essa de l’Àrea de Control Sanitari

Edicte del 26-6-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d’un/a metge/essa de l’Àrea de Control Sanitari.

Publicada el 10/07/2024