Persona estudiant

Borsa de treball

Edicte del 19-3-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d’un/a metge/essa per l’Àrea de Control Sanitari.

Edicte del 19-3-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d’un/a metge/essa per l’Àrea de Control Sanitari. 

En la sessió del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de data 30 de gener del 2024 s’ha acordat procedir a la cobertura d’un/a metge/essa per l’Àrea de Control Sanitari, a quin efecte es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça en règim laboral.

Publicada el 09/04/2024

Edicte del 21-3-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d’una plaça de Director/a pel Departament de Prestacions.

En la sessió del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de data 25 d’octubre del 2023 s’ha acordat procedir a la cobertura d’una plaça de director/a del departament de Prestacions, adscrita a la Direcció General, a quin efecte es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça en règim laboral.

Publicada el 09/04/2024