Persona estudiant

Borsa de treball

Metge/essa Àrea de Control Sanitari

Edicte del 9-2-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d’un/a metge/essa per l’Àrea de Control Sanitari.

publicada el 26/02/2024

Metge/essa Àrea de Control Sanitari

Edicte del 9-2-2024 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d’un/a metge/essa per l’Àrea de Control Sanitari.

publicada el 26/02/2024