La Junta directiva

L’actual Junta de Govern del Col·legi de Metges d’Andorra va ser elegida en l’Assemblea General del 21 de Setembre del 2023 per un mandat de 3 anys.

La Junta s’ha volgut equilibrada i representativa de la totalitat del col·lectiu del Principat d’Andorra.

 • Dr. Albert DORCA

  President

 • Dra. Roser BELLMUNT

  Secretària

 • Dr. Xavier AVELLANET

  Tresorer

 • Dr. Frank GARCIA

  Vocal

 • Dra. Odile SARROCA

  Vocal

Comprèn metges d’edat, perfil, gènere i sensibilitats diferents, amb modus d’exercici variat:

 • Medicina de Família i especialitats diverses (mèdiques i quirúrgiques)
 • D’activitat hospitalària i ambulatòria.
 • De formació espanyola i francesa.
 • Una combinació de membres d’antigues Juntes i membres de nova incorporació, amb l’objectiu d’encarnar i ser el reflex just i realista del que és l’activitat mèdica diària al nostre petit país.
Conformament als Estatuts i al Codi Deontològic del Col·legi, la Junta té per principi sagrat d’esforçar-se en vetllar en tot moment, de forma equitativa i objectiva, sobre el bon exercici de la professió mèdica i representar-ne fermament els interessos davant les institucions del país i tots els organismes i entitats implicats en temes sanitaris i tot el que pugui fer referència o tingui relació amb l’activitat mèdica.

Consulta la documentació oficial del Col·legi

ESTATUTS

Presentats en Assemblea General Extraordinària del 28 de setembre del 2010
Ratificats, juntament amb el Codi Deontològic, per unanimitat dels presents.

I.- CONSTITUCI, OBJECTE I DOMICILI

II.- DELS COL·LEGIATS

III.- DE L’ASSEMBLEA GENERAL

IV.- DE LA JUNTA DE GOVERN

V.- DE LA DISSOLUCIÓ

VI.- DEL PROCEDIMENT DISCIPLINARI

Certificats COMA

El Col·legi Oficial de Metges d’Andorra emet diferents certificats amb les dades que consten al Registre de col·legiats. Els certificats els podràs sol·licitar per correu electrònic a info@coma.ad i/o forma presencial a l’oficina del COMA.