Què fer si sóc COVID positiu?

Informació COVID-19

Segueixi les següent indicacions

  • Els casos cal que apliquin mesures preventives durant 10 dies des de l’inici de símptomes o del dia de la presa de mostra positiva: ús de mascareta quirúrgica o FFP2, higiene de mans, bona ventilació dels espais, reducció dels contactes socials, evitar el contacte amb persones vulnerables. Es recomana el teletreball, si és possible.
  • El cas no cal que faci aïllament domiciliari però ha de quedar-se a casa si té febre o símptomes moderats. Si requereix baixa laboral, caldrà que contacti amb el seu professional mèdic referent perquè faci la valoració clínica i la gestioni si ho creu convenient.
  • Avisar i notificar els seus contactes a través del següent enllaç:
  • Cirurgia programada: en el cas que tingui programada una intervenció quirúrgica durant el següent mes a partir del diagnòstic, informi al seu Metge especialista corresponent.

    Preguntes freqüents