Què fer si sóc COVID positiu?

Informació COVID-19

L'aïllament no és obligatori en cas de tenir COVID-19 però heu de prendre algunes precaucions:

 • Em quedo a casa si tinc febre o símptomes moderats.
 • Contacto amb el meu professional mèdic referent si els símptomes persisteixen o empitjoren o presenteu factors de risc.
 • Si puc, feu teletreball.
 • Evito el contacte amb persones vulnerables.
 • Faig servir mascareta quirúrgica o FFP2 quan estic acompanyat.
 • Redueixo al mínim les interaccions socials. Evito compartir espais tancats i poc ventilats.
 • Mantinc una bona ventilació dels espais i una higiene de mans freqüent.
 • Aviso als meus contactes o els hi faig arribar una notificació a través del següent enllaç:
 • Cirurgia programada: en el cas que tingui programada una intervenció quirúrgica durant el següent mes a partir del diagnòstic, informi al seu Metge especialista corresponent.

  Preguntes freqüents