Borsa de treball

Dos metges/esses de l’Àrea de Control Sanitari.

CENTRE: Caixa Andorrana de Seguretat Social

Descripcio

En la sessió del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de data 28 de febrer del 2023 s’ha acordat procedir a la cobertura de dues places de metges/esses, adscrites a la Direcció de Prestacions, a quin efecte es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça en règim laboral.

La seva funció principal és controlar les incapacitats temporals, avaluar els graus d’invalidesa de pensions i també donar respos-ta a les sol·licituds de prestacions mèdiques, codificació de malalties i totes aquelles taques que li siguin encomanades.

Consultar requisits i altra informació accedint al enllaç.

Tipus de jornada

Jornada completa

Durada contracte

Contracte indefinit (2 mesos de prova)

Interessats contactar a

rrhh@cass.ad

Telèfon de contacte

No informat

Publicada el 01/06/2023

Enllaç extern