Borsa de treball

Dos Metges/esses Àrea de Control Sanitari

CENTRE: Caixa Andorrana de Seguretat Social

Descripcio

La seva funció principal és:

- Controlar les incapacitats temporals, avaluar els graus d’invalidesa de pensions i també donar respos-
ta a les sol·licituds de prestacions mèdiques, codificació de malalties i totes aquelles taques que li siguin encomanades.


Els requisits necessaris per optar al procés de selecció són:
• Titulació oficial de medicina (MAQ nivell 7 en l’àmbit de medicina) reconegut o homologat pel Govern
d’Andorra o estat membre de la UE i diploma oficial de llengua catalana nivell B2. O bé, que el professional
estigui col·legiat pel COMA per tant disposi de les autoritzacions pertinents per exercir com a metge/essa
al país (exercici professió titulada i RPS).
• Coneixements d’usuari d’eines ofimàtiques.
• Nacionalitat preferentment andorrana.
 

Es valorarà:
• L’especialitat en medicina legal i forense o medicina del treball.
• Formació superior i específica (Màster i/o postgrau) en valoració de dany corporal.
• Experiència demostrable i contrastada en inspecció mèdica, en control d’incapacitat laboral transitòria
i en valoració del dany corporal.
• Experiència demostrable i contrastada com a metge/essa d’atenció primària.
• Coneixements d’altres idiomes, principalment de Castellà, Francès, o Anglès.
• Capacitat de treball en equip, capacitat d’autoaprenentatge, organitzat, metòdic, rigorós, responsable,
habilitats comunicatives i relacionals, capacitat d’anàlisi i amb iniciativa.

- Període de prova: 2-3 mesos

Tipus de jornada

Jornada completa amb possibilitat de valorar la dedicació parcial

Durada contracte

Contracte indefinit

Interessats contactar a

rrhh@cass.ad

Telèfon de contacte

Publicada el 27/11/2023

Enllaç extern