Borsa de treball

Metge/essa esp. en cir. ortopèdica i traumatologia

CENTRE: Servei Andorrà d’Atenció Sanitària

Descripcio

Edicte del 12-4-2024 per procedir a la cobertura d’una plaça de metge/essa esp. en cir. ortopèdica i traumatologia per compte propi dintre de la plantilla del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària adscrita al Servei de Traumatologia i Cir. Ortopèdica del SAAS.

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 22 de gener de 2024 s’ha acordat procedir a la cobertura d’una plaça de metge/essa esp. en cirurgia ortopèdica i traumatologia per compte propi dintre de la plantilla orgànica del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària adscrita al Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica del SAAS, a quin efecte es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça.

Tipus de jornada

Compte propi

Durada contracte

Compte propi

Interessats contactar a

seleccio@saas.ad

Telèfon de contacte

Publicada el 24/04/2024

Enllaç extern